OC
Oudercommissie

De Oudercommissie van de Margrietschool bestaat uit een groep enthousiaste ouders. Wij ondersteunen de school bij het organiseren van deze activiteiten en festiviteiten gedurende het schooljaar zoals: 
– Sinterklaasfeest 
– Kerstfeest 
– Paasfeest 
– Avondvierdaagse 
– Sporttoernooien 

Daarnaast stelt de Oudercommissie zich ten doel de betrokkenheid van ouders bij de school van hun kind(eren) te bevorderen. Dit door soms hulp te vragen aan ouders bij activiteiten. 

De Oudercommissie heeft op regelmatige basis contact met de Medezeggenschapsraad, zodat we van elkaar weten waar we mee bezig zijn, elkaar kunnen ondersteunen en aanvullen. Wij vergaderen gemiddeld 7x per jaar van 20.00-21.30 uur. 

Hierin evalueren we de activiteiten die geweest zijn en bespreken we de aankomende activiteiten. Bij deze vergaderingen is ook een teamlid van de Margriet aanwezig. Heeft u vragen en/of opmerkingen? Stel deze gerust aan ons. U kunt ons bereiken via ocmargrietschool@vpcoermelo.nl. U kunt natuurlijk ook één van onze leden aanspreken op het schoolplein. 

Wie zitten er in de oudercommissie?

Sonja Vrieler (voorzitter)
Berdien Rienstra (penningmeester)
Lia van den Berg
Ursela Kroeze
Yvonne Bredewout
Jan Kollen
Marieke Vissers
Jacco van Sandijk

Namens het team:
Monique Bruins Slot en Jack van Santen

Vrijwillige ouderbijdrage

Ieder schooljaar vraagt de oudercommissie een bijdrage van de ouders. Hiervoor is een richtbedrag vastgesteld welke geldt voor alle VPCO scholen. Uit de ouderbijdrage worden een aantal activiteiten, festiviteiten en cadeautjes voor de kinderen van betaald.

Deze (vrijwillige) ouderbijdrage bedraagt dit schooljaar per kind € 19,50 voor een heel jaar. Uiteraard is een hoger bedrag altijd welkom. 

Margrietschool
Hamburgerweg 141
3851 EJ Ermelo
Tel.: 0341-557900
E-mail: dir.margrietschool@vpcoermelo.nl

Volg ons op: