Skip to main content

 

Protestants Christelijke Basisschool Margriet

Protestants- Christelijke Basisschool Margriet
Directie: Mw. H. Teunissen

 

Adres school
Hamburgerweg 141 3851 EJ Ermelo
Telefoon: 0341 - 557900
Email-adres directie: dir.margrietschool@vpcoermelo.nl
Email-adres school: margrietschool@vpcoermelo.nl
Website: www.margrietschoolermelo.nl
Bankrek.nr.: NL32RABO03177.09011

 

Bestuur
Vereniging voor Protestants- Christelijk Onderwijs
Postbus 284
3850 AG Ermelo
Directeur Algemene Zaken: Dhr. O.M. Visscher.
Bestuurssecretaresse: Mw. M. Egbertzen-Kops
E-mailadres: info@vpcoermelo.nl
Website: www.vpcoermelo.nl

 

Bezoekadres bestuurscentrum
Putterweg 7b
3851 GA Ermelo
Telefoon/fax: 0341 – 559876
Contactpersoon bestuur: Mw. H. Teunissen