Begeleiding

De leerkracht biedt het basisprogramma, afgestemd op de onderwijsbehoeften van de groep aan. Binnen de diverse methodes is ruimte om te differentiëren in de klas in aanbod, tempo en werkvorm. Aan de hand van dagelijkse observaties en resultaten van dagelijks werk en methode (-onafhankelijke) toetsen bepaalt de leerkracht het aanbod in de groep en aan de individuele leerling. 

Kinderen die dat nodig hebben ontvangen extra of verlengde instructie, bij voorkeur door de eigen leerkracht. De onderwijsassistent zal in de groep ondersteunen terwijl de leerkracht een klein groepje extra instructie geeft. 

Ook buiten de groep kan extra ondersteuning worden geboden, door een onderwijsassistent, leerkracht of ambulant begeleider.

Dyslexie/dyscalculie

We volgen de spelling, lees en rekenontwikkeling van de kinderen met behulp van observaties door de leerkracht en toetsen. Als we merken dat een kind achterblijft in de ontwikkeling  worden er extra interventies voor hulp ingezet.  Dit kunnen zijn verlengde instructie, begeleide in oefening en extra automatiseringsoefeningen. Als dit niet voldoende helpt en er sprake is van langdurig hardnekkige problemen, wordt een verdiept onderzoek naar dyslexie (lezen/ spelling) of dyscalculie (rekenen) overwogen.  

NT2
NT2 leerlingen

Op de Margrietschool zitten verschillende kinderen voor wie Nederlands de tweede taal is; thuis wordt en andere taal gesproken, dit noemen we NT2.  

Wanneer de Nederlandse taal nog helemaal niet beheerst wordt zoeken wij samenwerking met de Taalklas in Putten. Daar hebben wij een goede relatie mee en samen zoeken we naar meest optimale leeromgeving voor de leerling.

Klimklas

De kinderen die op alle gebieden meer aankunnen dan het klassikale aanbod komen in aanmerking voor de Klimklas.

Om in aanmerking te komen voor de Klimklas wordt er gebruik gemaakt van een signaleringslijst die bijgehouden wordt door de leerkracht. Het gaat niet meer alleen om de resultaten van bijvoorbeeld een Cito-toets maar er worden meerdere factoren meegenomen om te beslissen of een leerling naar de klimklas kan.

De kinderen in de Klimklas komen elke week bij de Klimklasleerkracht. De focus van de Klimklas ligt daar op het Leren, Leren. Want wat moet je doen als het echt moeilijk wordt? Hoe pak je dat aan? Wat is doorzetten? Hoe vraag je om hulp? Deze leerlingen krijgen ook een eigen Klimklasmap met allemaal nieuwe methodes. Daarin komen bijna alle vakken naar voren in een ander, uitdagender jasje. Het is niet meer alleen maar leuk, het is echt hard werken en zal vooral een uitdaging zijn in het doorzettingsvermogen.

Dit alles gaat in een nauwe samenwerking met de leerkracht en de ib’er. De Klimklas werkt in blokken, d.w.z. van vakantie tot vakantie. Aan het einde van ieder blok wordt er besproken en overlegd met de leerkracht en de klimklasleerkracht hoe het met de leerling gaat in de Klimklas, of hij/zij kan blijven of dat het beter is om in de klas voor een enkel vak extra werk te krijgen. Ook kunnen er leerlingen die voor de Klimklas in aanmerking komen elke keer instromen aan het begin van een nieuw blok. De leerkracht en de ib’er beslissen uiteindelijk of de leerling in de Klimklas start of stopt. Daarnaast kan de Klimklasleerkracht de groepsleerkracht ook ondersteunen op het gebied van extra (uitdagende) leerstof die in de groep kan worden aangeboden. 

Geluksvogels

Geluksvogels is voor leerlingen die op sociaal-emotioneel gebied extra ondersteuning nodig hebben. Dit kan bijvoorbeeld problemen met concentratie zijn, problemen in (werk)houding, doorzetten, (faal)angst/spanning in de klas. Pestgedrag, rouwverwerking of zorgen in thuissituatie wat invloed heeft op het welzijn in de klas. Naar aanleiding van de KiVa-meeting (monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen)

De leerkracht kijkt samen met de intern begeleider wat de hulpvraag en wat er binnen de klas mogelijk is. Is hierbij extra ondersteuning bij nodig wordt de coördinator van de Geluksvogels ingezet en wordt. Ouders worden altijd over dit traject geïnformeerd.

Margrietschool
Hamburgerweg 141
3851 EJ Ermelo
Tel.: 0341-557900
E-mail: dir.margrietschool@vpcoermelo.nl

Volg ons op: