Team 2022-2023

Er werken 18 personeelsleden op de Margrietschool. Naast het werken met kinderen hebben sommige leerkrachten en onderwijsassistenten zich gespecialiseerd.

Interne Begeleider – begeleidt de groepsleerkrachten bij de zorg voor de kinderen en begeleidt zelf ook kinderen; bovendien coördineert zij de leerlingenzorg, bijvoorbeeld t.a.v. externe instanties.
ICO – begeleidt en coördineert de inzet van stagiaires.
Coördinator Plusgroep – begeleidt kinderen die ‘meer’ kunnen en nodig hebben.
Rekencoördinator – bewaakt en bevordert de inhoudelijke kwaliteit van het onderwijs in rekenen-wiskunde.

De directeur draagt de zorg voor het totale beleid en de dagelijkse gang van zaken op de school. Daarnaast wordt onze school ondersteund door een administratief medewerker.

Juf Sanne

Groep 1-2 A

Meester Mark

Groep 1-2 B

Juf Esther

Groep 1-2 C

Juf Ingeborg

Groep 1-2 C

Juf Wilja

Groep 3

Juf Monique

Groep 3
Leraarondersteuner i.o.

Juf Alie

Groep 4

Juf Ellen

Groep 4
Coördinator Klimklas
Coördinator Geluksvogels

Juf Ginette

Groep 5
ICO

Juf Bianca

Groep 5

Meester Ruben

Groep 6

Meester Simon

Groep 7
Rekencoördinator

Juf Wendy

Groep 7 en 8

Meester Jack

Groep 8

Logo Team
Meester Arjan

Onderwijsassistent

Juf Rozemarijn

Intern Begeleider

Juf Leonie

Directeur

Juf Maaike

Administratief medewerker

Margrietschool
Hamburgerweg 141
3851 EJ Ermelo
Tel.: 0341-557900
E-mail: dir.margrietschool@vpcoermelo.nl

Volg ons op: