Spring naar hoofd-inhoud

Protestants- Christelijke Basisschool Margriet
Directie: Leonie Matthijsse-Kersloot

Adres school
Hamburgerweg 141 3851 EJ Ermelo
Telefoon: 0341 - 557900
Email-adres directie: dir.margrietschool@vpcoermelo.nl
Website: www.margrietschoolermelo.nl
Bankrek.nr.: NL32RABO03177.09011 

Bestuur
Vereniging voor Protestants- Christelijk Onderwijs
Postbus 284
3850 AG Ermelo
Directeur Algemene Zaken: Dhr. H. Norden
Bestuurssecretaresse: Mw. E. Gouwenberg
E-mailadres: info@vpcoermelo.nl
Website: www.vpcoermelo.nl

Bezoekadres bestuurscentrum
Putterweg 7b
3851 GA Ermelo
Telefoon/fax: 0341 – 559876