Spring naar hoofd-inhoud

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid thuis heeft een bewezen effect op de leerresultaten. De Margrietschool wil daarom graag met u partners zijn in de opvoeding en leerontwikkeling van uw kind. Daarom betrekken we u bij ons onderwijs en organiseren we bijeenkomsten om u voor te lichten over succesvolle pedagogische en onderwijskundige strategieën in een huiselijke context. Zo kunnen we ervaringen uitwisselen en samenwerken aan de succesvolle ontwikkeling van uw kind.

Om ouderparticipatie te stimuleren organiseren we aan het begin van het schooljaar in iedere groep een informatieavond over het reilen en zeilen in de groepen. De groepsleraar legt dan uit wat er in dat schooljaar gedaan wordt, toont materialen en verteld over de gang van zaken in de groep.

In oktober vindt de gezamenlijke ouderavond van de OC en MR plaats. De jaarverslagen komen dan aan de orde en een bepaald thema wordt die avond ingeleid of besproken. Ook worden op deze avond verkiezingen voor nieuwe leden van de beide raden gehouden. 

Drie keer per jaar houden we van 15.30 tot 16.15 uur een zogenaamd inloopuurtje. Ouders en leerlingen zijn dan welkom in de lokalen en kunnen werk en boeken van de kinderen bekijken. Daarnaast kunt u op school helpen met verschillende activiteiten, zoals schoolreisjes, feestvieringen, projecten, et cetera. 

Communicatie

We stellen ouders regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de school via onze nieuwsbrief ‘’In de Kijker’’. Ook houden de leerkrachten u via de mail op de hoogte van groepsactiviteiten.

Een keer per jaar komen we op huisbezoek, voor de groepen 1 t/m 8 voor 1 november, voor groep 8 in januari. Dit i.v.m. het schooladvies VO.

Naast de huisbezoeken zijn er nog ontmoet momenten met u tijdens het inloop ’uurtje’ en de 10 minuten gesprekken. Ook is er natuurlijk altijd de mogelijkheid, na het maken van een afspraak, voor een gesprek met de leerkracht van uw kind.