Skip to main content

De oudercommissie

Doelstelling oudercommissie (OC)

Met de instelling van de oudercommissie wordt beoogd de relatie tussen de ouders, de medezeggenschapsraad, het bestuur en de school te bevorderen, en wel op zodanige wijze dat de werkzaamheden van de oudercommissie aan het optimaal functioneren van het onderwijs bijdragen.

De oudercommissie bestaat uit 9 leden inclusief de directeur. Leden van de oudercommissie (m.u.v. de directeur) worden gekozen uit de ouders, voogden en verzorgers van de kinderen die de school bezoeken. Dit gebeurt op de eerste ouderavond van het schoolseizoen.

Taakomschrijving oudercommissie

De oudercommissie verleent in overleg met en onder verantwoording van de directie medewerking aan de activiteiten in en om de school, zoals schoolfeesten, kerst- en paasfeest, Sinterklaas, brigadieren, sporttoernooien, schoolreisjes etc. 

Binnen de oudercommissie bestaan diverse subcommissies ter voorbereiding en uitvoering van al deze activiteiten. De oudercommissie vergadert gemiddeld 7 keer per jaar. Op de eerste ouderavond van het nieuwe jaar worden de leden van de commissie gekozen. Na deze bijeenkomst zullen de leden van de raad zich aan u voorstellen. 

Vrijwillige ouderbijdrage: €17.50 per kind per jaar. Dit bedrag is een minimum bedrag. Natuurlijk bent u vrij om meer te geven!

Bankrek.nr. OC: NL30 RABO 0317 79 1400