Spring naar hoofd-inhoud

De oudercommissie

Doelstelling oudercommissie (OC)

Met de instelling van de oudercommissie wordt beoogd de relatie tussen de ouders, de medezeggenschapsraad, het bestuur en de school te bevorderen en wel op zodanige wijze dat de werkzaamheden van de oudercommissie aan het optimaal functioneren van het onderwijs bijdragen. De oudercommissie bestaat uit minimaal 6 leden, inclusief de directeur. Ouders die willen participeren in de OC kunnen zich melden bij: ocmargrietschool@vpcoermelo.nl of bij een van de leden van de OC.

Taakomschrijving oudercommissie

De oudercommissie verleent in overleg met en onder verantwoording van de directie medewerking aan de activiteiten in en om de school, zoals schoolfeesten, kerst- en paasfeest, Sinterklaas, sporttoernooien, schoolreisjes etc. Binnen de oudercommissie bestaan diverse subcommissies ter voorbereiding en uitvoering van al deze activiteiten. De oudercommissie vergadert gemiddeld 7 keer per jaar. Leden van de OC stellen zich jaarlijks in de Kijker aan u voor. Vrijwillige ouderbijdrage: (vanaf schooljaar 2019-2020) €18.50 per kind per jaar. Dit bedrag is een minimum bedrag. Natuurlijk bent u vrij om meer te geven! Bankrek.nr. OC: NL30 RABO03177.91400