Skip to main content

De Medezeggenschapsraad (MR)

Martijn Groenewegen, Claudia Luten en Angelique Ligtermoet. De personeelsgeleding bestaat uit : Jack van Santen, Herma Zandbergen en Hermien Jansen.

Ouderavond 11 oktober 2016

Op de ouderavond van 11 oktober J.l hebben een paar medewerkers van het CJG ons iets verteld over het gebruik van social media. Het was goed om met elkaar na te denken over de noodzakelijke begeleiding van de ouders voor een verantwoord gebruik van internet, whats app, instagram, you tube, telefoon , tablet enz. Voor je het weet ligt heel veel gevoelige informatie op " straat".

 
Op de laatst gehouden mr vergadering hebben we o.a gesproken over gezonde traktaties en het klimaat op de Margrietschool. Over dit laatste punt zal de voorzitter van de mr contact opnemen met het bestuur. 

De volgende vergadering is gepland op 23 november om 19.30 uur.


Dit doen wij...

De Medezeggenschapsraad (MR) houdt zich bezig met het beleid van de school. De MR denkt mee, geeft adviezen en neemt met betrekking tot de organisatie van de school, het schoolplan, het schoolreglement, overblijfregelingen, het formatieplan, nieuwbouw, het ARBO-plan, e.d. besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben.

De raad bestaat uit zes leden, drie ouders en drie leerkrachten. U kunt ons bereiken via: MRmargrietschool@vpcoermelo.nl

De MR van de Margrietschool zal vergaderen op de volgende data: 

  • Di 27 september 2016
  • Di 11 oktober 2016 (Ouderavond OC en MR)
  • Wo 23 november 2016
  • Do 12 januari 2017
  • Ma 13 maart 2017
  • Di 9 mei 2017
  • Wo 28 juni 2017