Skip to main content

De Medezeggenschapsraad (MR)

De oudergeleding wordt vertegenwoordigd door Milan van Diermen en Annemieke Helling.

De personeelsgeleding bestaat uit : Jack van Santen, Herma Zandbergen en Hermien Jansen.

Notulen MR vergadering

De actuele notulen op het MR mededelingenbord hangen bij de ingang van de school.

Dit doen wij...

De Medezeggenschapsraad (MR) houdt zich bezig met het beleid van de school. De MR denkt mee, geeft adviezen en neemt met betrekking tot de organisatie van de school, het schoolplan, het schoolreglement, overblijfregelingen, het formatieplan, nieuwbouw, het ARBO-plan, e.d. besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben.

De raad bestaat uit zes leden, drie ouders en drie leerkrachten. U kunt ons bereiken via: MRmargrietschool@vpcoermelo.nl

De MR van de Margrietschool zal vergaderen op de volgende data: 

  • 21 september 2017
  • 20 november 2017
  • 16 januari 2018
  • 14 maart 2018
  • 26 maart 2018 (extra MR-overleg)
  • 24 mei 2018
  • 2 juli 2018