Spring naar hoofd-inhoud

De Medezeggenschapsraad (MR)

Notulen MR vergadering

De actuele notulen op het MR mededelingenbord hangen bij de ingang van de school.

Dit doen wij...

De Medezeggenschapsraad (MR) houdt zich bezig met het beleid van de school. De MR denkt mee, geeft adviezen en neemt met betrekking tot de organisatie van de school, het schoolplan, het schoolreglement, overblijfregelingen, het formatieplan, nieuwbouw, het ARBO-plan, e.d. besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben.

De raad bestaat uit zes leden, drie ouders en drie leerkrachten. U kunt ons bereiken via: MRmargrietschool@vpcoermelo.nl

De MR van de Margrietschool zal vergaderen op de volgende data: 

  • .