Spring naar hoofd-inhoud

VPCO

VPCO  

De Margrietschool is een van de 6 scholen van de Stichting voor VPCO te Ermelo.

Doelstelling, missie en visie

De Stichting VPCO te Ermelo heeft als kerntaak het leveren en verzorgen van protestants-christelijk basisonderwijs in de gemeente Ermelo. De basis van waaruit wij werken is de Bijbel, het Woord van God geïnterpreteerd vanuit de protestants-christelijke traditie. Binnen de Stichting VPCO doen we met elkaar ons best om de kinderen met zorg in een veilige omgeving kennis en vaardigheden bij te brengen. Samen mogen we zorg dragen voor een goede voedingsbodem. We zijn ons bewust dat ieder kind uniek is. Van daaruit is het voor ieder die werkzaam is binnen de Stichting VPCO een uitdaging om de eigenheid van ieder kind tot z’n recht te laten komen.

Elke school die onder de stichting valt, heeft zijn eigen karakter en daarbinnen is er ruimte voor verschil in beleving van het christelijk geloof, met respect voor andere levensovertuigingen. De stichting biedt onderwijs aan voor alle leerlingen die haar scholen bezoeken en waarvan de ouders de grondslag respecteren. Samen zijn we betrokken bij het onderwijs en de ontwikkeling van onze kinderen zodat ieders talent mag groeien. Vanuit die gedachte mogen wij vóórleven en iets laten doorklinken van Gods Koninkrijk. Kwetsbaar en kostbaar, uw kinderen, onze verantwoordelijkheid en onze zorg.

 

Stichting voor Protestants- Christelijk Onderwijs te Ermelo

Postbus 284
3850 AG Ermelo

 

Directeur Algemene Zaken:Dhr. H. Norder
Secretaresse alg dir:Mw. E. Gouwenberg
E-mailadres:info@vpcoermelo.nl
Bezoekadres bestuurscentrum:

Putterweg 7b
3851 GA Ermelo

Meer informatie kunt lezen op de site van de VPCO.