Skip to main content

Margriet

Op een prachtig plekje, in het centrum van Ermelo en grenzend aan het Kanomeer, vindt u onze Margriet!

Een origineel gebouw waar door een enthousiast team met veel plezier wordt gewerkt aan de ontwikkeling van onze kinderen.

Wij zien het als een belangrijke taak de kinderen een goede basis voor hun toekomst in de maatschappij te geven.

De Margriet heeft het landelijke vignet Gezonde School behaald. Het vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers. Met het vignet wil de school aan leerlingen en hun ouders laten zien dat zij het welbevinden en de gezondheid van leerlingen en leerkrachten erg belangrijk vindt. 

KiVa school

Ons motto ‘werken vanuit een veilige basis’ willen we vorm en inhoud geven door het creëren van een veilige sfeer en een gezond pedagogisch klimaat. Naast de aandacht voor rekenen, taal en spelling besteden we daarom veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Wij zijn een KiVaschool.

Lees hier verder

Vakanties 2015-2016 

Herfstvakantie 19 t/m 23 oktober 
Kerstvakantie 21 december t/m 1 januari 
Voorjaarsvakantie 22 t/m 26 februari 
Pasen 25 t/m 28 maart 
Meivakantie 25 april t/m 6 mei 
Pinksteren 16 mei 
Zomervakantie 11 juli t/m 19 augustus 

De laatste informatie vindt u in de Kijker!

Natuurlijk is er altijd ruimte voor een kennismakings- of oriëntatiegesprek. U kunt hiervoor een afspraak maken door te bellen met 0341-557900 of via de mail: dir.margrietschool@vpcoermelo.nl

U kunt een inschrijfformulier downloaden en invullen. Dit formulier kunt u (getekend) afgeven op school.

Lees hier verder